طرح استعدادیابی


Description
Files

با سلام

برای شرکت در طرح استعدادیابی آکادمی ملی پارالمپیک وارد لینک زیر شده و آن را تکمیل کنید سپس منتظر خبر از طرف ما بمانید.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPjHpkIWgFi0jKZywpXsBZLoneR5fFgbiFZXf14DNIkZ16fg/viewform?usp=sf_link

 


Duration : ۰۰:۰۲:۰۰
بخش اول